آگرین غرفه ساز اختصاصی بیست و سومین نمایشگاه نساجی

شرکت نگاه سبز آگرين طی عقد تفاهم نامه با اتحادیه پوشاک تهران،توانسته است عنوان غرفه ساز اختصاصی بیست و سومین نمایشگاه نساجی را به خود تخصیص دهد.
به اميد روزهایی پر از موفقیت