کتاب سال صنعت نمایشگاهی

اولین کتاب سال صنعت نمایشگاهی کشور

با حضور دکتر اسفهبدی

با حضور دکتر حسین اسفهبدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و محمد سعادتی پور ، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های، در غرفه اقتصاد و نمایشگاه در نمایشگاه “صنعت نمایشگاهی” از نخستین کتاب سال صنعت نمایشگاهی کشور، رونمایی شد.
به گزارش اخبار نمایشگاه ها ، دکتر اسفهبدی ضمن تقدیر از انتشار ویژه نامه “اقتصاد و نمایشگاه” که همواره در جهت توسعه اهداف همه نمایشگاه ها سهیم بوده است، گفت: خرسندم که با وجود همه مشکلات مالی و شرایط سخت انتشار، این نشریه توانسته است تداوم و استمرار خود را حفظ کرده و گامی مهم در جهت توسعه فرهنگی نمایشگاه های تجاری بردارد. وی تصریح کرد: کتاب سال نمایشگاه می تواند از این پس آینه فعالیت یک ساله این صنعت نوپا در کشور باشد.

منبع: سایت اخبار نمایشگاه ها

نگاه سبز آگرین