کتاب سال صنعت نمایشگاهی

کتاب سال صنعت نمایشگاهی

کتاب سال صنعت نمایشگاهی

اولین کتاب سال صنعت نمایشگاهی کشور

با حضور دکتر اسفهبدی

با حضور دکتر حسین اسفهبدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی و محمد سعادتی پور ، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های، در غرفه اقتصاد و نمایشگاه در نمایشگاه “صنعت نمایشگاهی” از نخستین کتاب سال صنعت نمایشگاهی کشور، رونمایی شد.
به گزارش اخبار نمایشگاه ها ، دکتر اسفهبدی ضمن تقدیر از انتشار ویژه نامه “اقتصاد و نمایشگاه” که همواره در جهت توسعه اهداف همه نمایشگاه ها سهیم بوده است، گفت: خرسندم که با وجود همه مشکلات مالی و شرایط سخت انتشار، این نشریه توانسته است تداوم و استمرار خود را حفظ کرده و گامی مهم در جهت توسعه فرهنگی نمایشگاه های تجاری بردارد. وی تصریح کرد: کتاب سال نمایشگاه می تواند از این پس آینه فعالیت یک ساله این صنعت نوپا در کشور باشد.

منبع: سایت اخبار نمایشگاه ها

نگاه سبز آگرین