1396-05-07
اطلاعیه شماره 2 نمایشگاه صنعت ساختمان غرفه ساز اختصاصی

اطلاعیه شماره ۲ – نمایشگاه صنعت ساختمان

شرکت نگاه سبز آگرین غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه صنعت ساختمان به اطلاع می رساند برای سهولت در روند غرفه سازی و ثبت سفارش مشارکت کنندگان عزیز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از ...
1396-04-31
غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه صنعت ساختمان

شرکت نگاه سبز آگرین غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه صنعت ساختمان ۹۶

پس از همکاری موفق در نمایشگاه ایران هلث بیستم افتخار دیگری در کنار برگزارکنند هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان واقع در نمایشگاه بین المللی تهران ...