1396-06-07
آگرین غرفه ساز اختصاصی بیست و سومین نمایشگاه نساجی

نمایشگاه نساجی

شرکت نگاه سبز آگرین طی عقد تفاهم نامه با اتحادیه پوشاک تهران،توانسته است عنوان غرفه ساز اختصاصی بیست و سومین نمایشگاه نساجی را به خود تخصیص دهد...