1396-05-08
اطلاعیه شماره 3 - نمایشگاه صنعت ساختمان - اخبار نمایشگاهی

اطلاعیه شماره ۳ – نمایشگاه صنعت ساختمان

مشارکت کنندگان محترم هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با توجه به محدودیت زمان جهت برنامه ریزی و ساخت غرفه های خودساز چنانچه تاکنون فرم سفارش طراحی و طرح غرفه خود را...
1396-05-07