مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

2018-10-03
تلکام ۲۰۱۸

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی – تلکام

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - ایران تلکام ۲۰۱۸ در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران گشایش یافت...
2019-08-25
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - تلکام 98

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (تلکام)

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی - تلکام ۹۸ در تاریخ ۸ الی ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸ در نمایشگاه بین المللی...