مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

2017-04-12

نمایشگاه بین المللی مشهد

2017-07-15
نمایشگاه بین المللی تخصصی بازار گردشگری فرانسه که با نام " آی. اف. تی. ام. " یا "تاپ رزا" شناخته می‌شود ازتاریخ ۲۹ لغایت ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷، ۴ الی ۷ مهرماه ۹۶ در پاریس

فراخوان حضور و مشارکت فعالان صنعت گردشگری ایران در نمایشگاه گردشگری تاپ ریزا

در راستای اعلام فراخوان نمایشگاه گردشگری تاپ ریزا فرانسه و به منظور مشارکت فعالان صنعت گردشگری ایران از فعالان و دست اندرکاران گردشگری دعوت به عمل می‌آید که در این نمایشگاه ثبت نام کنند...