مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

اشتراک گذاری این صفحه در :
1396-01-23

نمایشگاه بین المللی شیراز

1396-07-03
نمایشگاه بین المللی شیراز هلث

نمایشگاه بین المللی شیراز هلث

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی شیراز در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۶ در محل دائمی...
1396-10-06
نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون شیراز

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون شیراز از تاریخ ۱۰ الی ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی فارس(شیراز) برگزار می گردد...
1397-01-15

نمایشگاه بین المللی شیراز