مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

مرداد ۲۲, ۱۳۹۶
پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ايران

پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران در محل داٸمی نمایشگاه های بین المللی تهران در تاریخ ۱۳ الی ۱۶شهریور برگزار می گردد
شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ايران

اختتامیه پنجمین نمایشگاه صنعت پوشاک ایران

اختتامیه پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت پوشاک ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران روز جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ انجام شد...