پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ايران در محل داٸمی نمایشگاه های بین المللی تهران در تاریخ 13 الی 16شهریور برگزار می گردد.
هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی صنعت پوشاک و مد ایران و همچنین تعامل بیشتر تولید کننده و توزیع کنندگان این صنعت می باشد. همچنین نمایش توانمندی های تولید کنندگان کشور در تولید پوشاک با کیفیت و بی نیازی از واردات بی رویه محصولات پوشاک می باشد.