مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

1396-04-31
غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه صنعت ساختمان

شرکت نگاه سبز آگرین غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه صنعت ساختمان ۹۶

پس از همکاری موفق در نمایشگاه ایران هلث بیستم افتخار دیگری در کنار برگزارکنند هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان واقع در نمایشگاه بین المللی تهران ...
1396-05-07
اطلاعیه شماره 2 نمایشگاه صنعت ساختمان غرفه ساز اختصاصی

اطلاعیه شماره ۲ – نمایشگاه صنعت ساختمان

شرکت نگاه سبز آگرین غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه صنعت ساختمان به اطلاع می رساند برای سهولت در روند غرفه سازی و ثبت سفارش مشارکت کنندگان عزیز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از ...
1396-06-07
آگرین غرفه ساز اختصاصی بیست و سومین نمایشگاه نساجی

نمایشگاه نساجی

شرکت نگاه سبز آگرین طی عقد تفاهم نامه با اتحادیه پوشاک تهران،توانسته است عنوان غرفه ساز اختصاصی بیست و سومین نمایشگاه نساجی را به خود تخصیص دهد...
1396-09-04
آگرین غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه انرژی های خورشیدی

آگرین غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه بین المللی انرژی های خورشیدی و صنایع وابسته

شرکت نگاه سبز آگرین افتخار دارد پس از همکاری موفق در نمایشگاه ایران هلث بیستم و هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان، هم اکنون بعنوان غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه انرژی های خورشیدی...