مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

فروردین ۲۰, ۱۳۹۶
نمایشگاه بین المللی تهران لوگو آگرین تقویم نمایشگاهی

قوانین و مقررات عمومی شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

افتتاح سه نمایشگاه پروژه، مواد آزمایشگاهی ساخت ایران و آرایشی و بهداشتی تهران

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۶

برپایی دومین نمایشگاه بین‌المللی باغبانی ایران سبز

شهریور ۱۱, ۱۳۹۶
نمایشگاه در و پنجره - نهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران

نهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران

نهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران، بزرگترین نمایشگاه تخصصی در صنعت در و پنجره ، از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ بهمن ماه سال جاری...