مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

2017-04-09
نمایشگاه بین المللی تهران لوگو آگرین تقویم نمایشگاهی

قوانین کف سازی نمایشگاه بین المللی تهران

2017-04-09
نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران لوگو آگرین تقویم نمایشگاهی

قوانین غرفه سازی در سایت شهر آفتاب

2017-05-20
آیین افتتاح 27 محصول ایرانی توسط دکتر هاشمی در غرفه وزارت بهداشت ساخته شده توسط شرکت نگاه سبز آگرین

آیین افتتاح ۲۷ محصول ایرانی توسط جناب آقای هاشمی وزیر محترم بهداشت

آیین افتتاح ۲۷ محصول ایرانی توسط جناب آقای هاشمی وزیر محترم بهداشت در نمایشگاه ایران هلث ساخته شده توسط شرکت نگاه سبز آگرین
2017-07-29
اطلاعیه شماره 1 نمایشگاه صنعت ساختمان غرفه ساز اختصاصی

اطلاعیه شماره ۱ – نمایشگاه صنعت ساختمان

بدین وسیله اعلام می داریم شرکت نگاه سبز آگرین به عنوان غرفه ساز اختصاصی هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در زمینه غرفه سازی نمایشگاهی...