هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی ۱۳۹۷

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی در تاریخ ۲۱ الی ۲۴ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.
از اهداف برگزاری نمایشگاه تجهیزات ورزشی می توان به حضور تولیدکنندگان داخلی درکنار تولید کنندگان خارجی و محیطی تخصصی برای مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان در این زمینه اشاره نمود. همچنین برای اولین بار در تاریخ برگزاری این نمایشگاه، استارت آپ های ورزشی و بخش ورزشی شهرداری تهران حضور فعال خواهند داشت.

غرفه سازی نمایشگاهنگاه سبز آگرین