بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایرانتکس

🔸 بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، مواد اوليه، منسوجات، خانگی، ماشین های گلدوزی و محصولات نساجی
🔸 تاریخ برگزاری: 13 الی 16 شهریور ماه 1396