ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی مشهد

ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی مشهد

ا الی ۴ آذرماه ۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد
ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی و چهارمین پاویون چاپ دیجیتال مشهد در تاریخ اول الی چهارم آذر ماه (۹۶/۰۹/۰۱ الی ۹۶/۰۹/۰۴) در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد آغاز بکار خواهد کرد.
نمایشگاه بین المللی مشهد