ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی مشهد

ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی مشهد

ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی مشهد

ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی مشهد

ا الی ۴ آذرماه ۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد
ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ وبسته بندی و چهارمین پاویون چاپ دیجیتال مشهد در تاریخ اول الی چهارم آذر ماه (۹۶/۰۹/۰۱ الی ۹۶/۰۹/۰۴) در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد آغاز بکار خواهد کرد.
نمایشگاه بین المللی مشهد