نمایشگاه پوست و مو

نمایشگاه پوست و مو

نمایشگاه پوست و مو

اولین نمایشگاه تخصصی پوست، مو و خدمات و تجهیزات وابسته

نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب

اولین نمایشگاه تخصصی پوست، مو و خدمات و تجهیزات وابسته در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب تهران در تاریخ ۱۲ الی ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ برگزار می گردد.

شرکت نگاه سبز آگرین