شانزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه

شانزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه, حمام, سونا, استخر تهران

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

شانزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه, حمام, سونا, استخر تهران از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا واستخر امسال درحالی به شانزدهمین دوره خود رسیده است که از نخستین دوره تاکنون شاهد رشد کیفی و کمی بسیار چشمگیر آن بوده ایم.
بالارفتن سطح تقاضا و انتظار مصرف کنندگان چه از نظر کیفیت و چه از لحاظ کمیت مصرف، زمینه ساز افزایش روند تولید و ارتقاء کیفی تولیدات داخلی و همچنین اهمیت ورود کالاهای مناسب و با کیفیت بالای خارجی به کشور بوده است.
در حقیقت باید گفت تمامی آنچه که در جلوه و زیبایی ظاهر داخلی هر ساختمان کاربرد دارد در این نمایشگاه عرضه می گردد. این موضوع همان چیزی است که نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه،حمام ، سونا و استخر را از سایر نمایشگاه های بخش ساختمان متمایز می سازد.
اهمیت ویژه ای که هم اینک مصرف کنندگان و نیز سازندگان واحدهای مسکونی به زیبایی و لوکس بودن ساختمان ها می دهند بیش از هر بخش دیگر ساختمان به همین چهار قسمت آشپزخانه، حمام، سونا و استخر معطوف می شود، چرا که آنچه که سایر بخشهای یک ساختمان را از نظر ظاهری بر سایرین برتری می بخشد دکوراسیون و طراحی داخلی آن است ولی در چهار قسمت موضوع این نمایشگاه علاوه بر طراحی داخلی هر روز شاهد تنوع تولید، نوآوری و بکارگیری تکنولوژی و ابداعات جدید هستیم. از سوی دیگر مشارکت واحدهای تولیدکننده آشپزخانه های صنعتی و صحرایی نیز در این نمایشگاه هر سال فعالتر و گسترده تر از دوره قبلی بوده و سرانجام پس از سالها فقدان یک نمایشگاه تخصصی برای اینگونه واحدها، شاهد گردهمایی منسجم تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات در این نمایشگاه می باشیم.
نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر از جمله معدود نمایشگاه هایی است که بازدیدکنندگان عام و همچنین متخصصین و فعالان بخش ساختمان، مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات ارائه شده در آن محسوب می شوند و ارتباط رو در رو و مستقیم این مخاطبین با شرکت کنندگان این نمایشگاه همواره به نتایج پرثمر و رضایت بخش منتهی شده است.
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا واستخر امسال درحالی به شانزدهمین دوره خود رسیده است که از نخستین دوره تاکنون شاهد رشد کیفی و کمی بسیار چشمگیر آن بوده ایم.
بالارفتن سطح تقاضا و انتظار مصرف کنندگان چه از نظر کیفیت و چه از لحاظ کمیت مصرف، زمینه ساز افزایش روند تولید و ارتقاء کیفی تولیدات داخلی و همچنین اهمیت ورود کالاهای مناسب و با کیفیت بالای خارجی به کشور بوده است.
در حقیقت باید گفت تمامی آنچه که در جلوه و زیبایی ظاهر داخلی هر ساختمان کاربرد دارد در این نمایشگاه عرضه می گردد. این موضوع همان چیزی است که نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه،حمام ، سونا و استخر را از سایر نمایشگاه های بخش ساختمان متمایز می سازد.
اهمیت ویژه ای که هم اینک مصرف کنندگان و نیز سازندگان واحدهای مسکونی به زیبایی و لوکس بودن ساختمان ها می دهند بیش از هر بخش دیگر ساختمان به همین چهار قسمت آشپزخانه، حمام، سونا و استخر معطوف می شود، چرا که آنچه که سایر بخشهای یک ساختمان را از نظر ظاهری بر سایرین برتری می بخشد دکوراسیون و طراحی داخلی آن است ولی در چهار قسمت موضوع این نمایشگاه علاوه بر طراحی داخلی هر روز شاهد تنوع تولید، نوآوری و بکارگیری تکنولوژی و ابداعات جدید هستیم. از سوی دیگر مشارکت واحدهای تولیدکننده آشپزخانه های صنعتی و صحرایی نیز در این نمایشگاه هر سال فعالتر و گسترده تر از دوره قبلی بوده و سرانجام پس از سالها فقدان یک نمایشگاه تخصصی برای اینگونه واحدها، شاهد گردهمایی منسجم تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات در این نمایشگاه می باشیم.
نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر از جمله معدود نمایشگاه هایی است که بازدیدکنندگان عام و همچنین متخصصین و فعالان بخش ساختمان، مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات ارائه شده در آن محسوب می شوند و ارتباط رو در رو و مستقیم این مخاطبین با شرکت کنندگان این نمایشگاه همواره به نتایج پرثمر و رضایت بخش منتهی شده است.
نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا واستخر امسال درحالی به شانزدهمین دوره خود رسیده است که از نخستین دوره تاکنون شاهد رشد کیفی و کمی بسیار چشمگیر آن بوده ایم.
بالارفتن سطح تقاضا و انتظار مصرف کنندگان چه از نظر کیفیت و چه از لحاظ کمیت مصرف، زمینه ساز افزایش روند تولید و ارتقاء کیفی تولیدات داخلی و همچنین اهمیت ورود کالاهای مناسب و با کیفیت بالای خارجی به کشور بوده است.
در حقیقت باید گفت تمامی آنچه که در جلوه و زیبایی ظاهر داخلی هر ساختمان کاربرد دارد در این نمایشگاه عرضه می گردد. این موضوع همان چیزی است که نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه،حمام ، سونا و استخر را از سایر نمایشگاه های بخش ساختمان متمایز می سازد.
اهمیت ویژه ای که هم اینک مصرف کنندگان و نیز سازندگان واحدهای مسکونی به زیبایی و لوکس بودن ساختمان ها می دهند بیش از هر بخش دیگر ساختمان به همین چهار قسمت آشپزخانه، حمام، سونا و استخر معطوف می شود، چرا که آنچه که سایر بخشهای یک ساختمان را از نظر ظاهری بر سایرین برتری می بخشد دکوراسیون و طراحی داخلی آن است ولی در چهار قسمت موضوع این نمایشگاه علاوه بر طراحی داخلی هر روز شاهد تنوع تولید، نوآوری و بکارگیری تکنولوژی و ابداعات جدید هستیم. از سوی دیگر مشارکت واحدهای تولیدکننده آشپزخانه های صنعتی و صحرایی نیز در این نمایشگاه هر سال فعالتر و گسترده تر از دوره قبلی بوده و سرانجام پس از سالها فقدان یک نمایشگاه تخصصی برای اینگونه واحدها، شاهد گردهمایی منسجم تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات در این نمایشگاه می باشیم.
نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر از جمله معدود نمایشگاه هایی است که بازدیدکنندگان عام و همچنین متخصصین و فعالان بخش ساختمان، مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات ارائه شده در آن محسوب می شوند و ارتباط رو در رو و مستقیم این مخاطبین با شرکت کنندگان این نمایشگاه همواره به نتایج پرثمر و رضایت بخش منتهی شده است.

فراخوان مشارکت در شانزدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات آشپزخانه،حمام،سوناواستخر
پیش ثبت نام نمایشگاه

ضمن قدردانی از ابراز تمایل جنابعالی جهت مشارکت در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر و با توجه به استقبال چشمگیر متقاضیان مشارکت در این نمایشگاه، این شرکت درنظر دارد به دلیل محدودیت فضای نمایشگاهی و به منظور برنامه ریزی مناسب تر، امور اجرایی شانزدهمین دوره نمایشگاه و استقرار و جانمایی متقاضیان مشارکت را هرچه سریعتر آغاز نماید. به همین منظور از آن واحد محترم تقاضا دارد فرم زیر را که به منزله پیش ثبت نام در نمایشگاه تلقی میگردد تکمیل و ارسال فرمایند. ضمناً در همین رابطه خواهشمند است به موارد زیر توجه کامل مبذول فرمایید:
• ثبت نام نهایی از متقاضیان براساس اطلاعات مندرج در فرم های پیش ثبت نام و به ترتیب اولویت آنها آغازخواهد شد. ثبت نام نهایی از حدود یکماه بعد از دریافت فرم های پیش ثبت نام آغازخواهد شد.
• پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام ، نام کاربری و رمز ورود از طریق ایمیل و پیامک برای آن شرکت ارسال خواهد شد. لازم است در نگهداری نام کاربری و رمز ورود دقت لازم بعمل آید چراکه بعد از انجام جانمایی، امکان رویت محل غرفه و دسترسی به فرم های پیش ثبت نام و پیش فاکتور مالی مربوطه صرفاً از طریق نام کاربری و رمز ورود امکان پذیرخواهد بود.
• بعد از انجام جانمایی غرفه، مراتب توسط ستاد برگزاری از طریق پیامک و ایمیل به اطلاع خواهد رسید.
• متراژ درخواستی در فرم پیش ثبت نام توسط ستاد برگزاری نمایشگاه بررسی و تنها درصورت امکان تأمین فضای مورد درخواست نسبت به واگذاری آن اقدام خواهدشد. بدیهی است ارسال این فرم به منزله پذیرش قطعی مشارکت در نمایشگاه نخواهد بود.
• افزایش متراژ درخواستی در فرم پیش ثبت نام درصورت موجود بودن فضا به هنگام ثبت نام قطعی امکانپذیر می باشد.  لیکن کاهش فضا یا انصراف از مشارکت تا پیش از ثبت نام قطعی بلامانع می باشد.
• برای مشاهده جدول تعرفه واگذاری غرفه و فضای نمایشگاهی به بخش” هزینه مشارکت و نحوه پرداخت ” مراجعه نمایید.
• در صورتی که پس از تکمیل و ارسال فرم پیش ثبت نام تمایل به اصلاح فرم مربوطه را داشتید می توانید از طریق آدرس http://kbsp.titexgroup.ir/login.aspx و با استفاده از رمز عبور و نام کاربری خود اصلاحات مورد نیاز را انجام دهید.
فرم پیش ثبت نام
منبع : شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران
نگاه سبز آگرین