اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران

اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اولین نمایشگاه تخصصی بین المللی فارماکوپه دامپزشکی ایران در تاریخ ۳ لغایت ۶ دی ماه ۱۳۹۷ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.
این نمایشگاه برای اولین بار با حضور شرکت ها و کسب و کارهای دیگر کشورها در ایران برگزار خواهد شد تا توانمندی ها و دستاوردهای خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و نمایش دهند.
نگاه سبز آگرین