مهمترین نکات آماده سازی نیروی انسانی غرفه نمایشگاه

یکی از مهمترین جزئیاتی که در اکثر نمایشگاه ها نادیده گرفته می شود حصول اطمینان از آمادگی پرسنل غرفه و ابزار برای شرکت در نمایشگاه می باشد. شرکت در نمایشگاه راه حلی پر سود برای تبلیغ کسب و کار و محصول است اما مهم تر از آن آمادگی برای حضور در نمایشگاه است. آمادگی کامل در نمایشگاه باعث صرفه جویی در هزینه ها و هموارسازی رسیدن به اهداف می شود. موفقیت در نمایشگاه، کاملاً به پرسنل و افراد حاضر در غرفه بستگی دارد. توجه داشته باشید که قدرت یک غرفه به کارکنانش است.

منابع بسیار زیادی وجود دارد که برای غرفه داران ناشناخته است ولی مهم است که از آن ها استفاده شود. در نظر گرفتن بودجه و هزینه برای آموزش پرسنل و آماده سازی نیروی انسانی اجتناب پذیر است و برای رسیدن به اهداف خود نیاز است که این هزینه صرف شود تا مشتریان و بازدیدکنندگان به مشتریان بالقوه تبدیل شوند.

این مقاله در خصوص برنامه ریزی موثر برای آماده سازی نیروی انسانی غرفه نمایشگاه می باشد.یکی از مهمترین نکات اینست که بدانیم کارکنان برای ایجاد سودآوری و پیشرفت در غرفه به چه ابزاری نیاز دارند.مهمترین ابزار، وقت است.

وقت ابزاری است که شاید بیشترین هزینه را برای یک شرکت در بر داشته باشد. آموزش افراد در وقت مناسب باعث می شود تا آن ها درک درستی از اهداف و مسیر هدف داشته باشند. بهترین راه در ابتدای امر، تعیین هدف است. اینکه هزینه ها و زمان برای چه هدفی در حال خرج کردن هست اولین قدم بشمار می رود. برگزاری جلسات متعدد قبل از شروع نمایشگاه می تواند برای این موضوع کمک شایانی داشته باشد.

آموزش کارکنان

جنبه دیگر از آموزش کارکنان غرفه آشنایی کامل و تسلط بر روی محصولات و خدمات می باشد. آن ها باید قادر باشند تا به هر سوالی از جانب بازدیدکنندگان پاسخ بدهند و تسلط کافی همراه با فن بیان مناسب را داشته باشند. کارکنان غرفه باید بر جذب مخاطب خود و دیگر بازدیدکنندگان به داخل غرفه تاثیر مثبت داشته باشند. همچنین باید همکاران خود را در زمان مذاکره با مشتریان همراهی نماید.

مهمترین نکات آماده سازی نیروی انسانی غرفه نمایشگاه

ابزار بسیاری برای آموزش کارکنان وجود دارد مانند سمینارها، کتاب های آموزشی و کارگاه ها تا بتوانند بهترین عملکرد را در زمان برگزاری نمایشگاه، داشته باشند.نکات مهم دیگر در خصوص رفتار و آموزش کارمندان، لباس مناسب و آشنایی با زبان بدن (body language) می باشد. شناخت چگونگی فروش در نمایشگاه مهم است، اما اگر کارکنان حرفه ای نباشند، کارآمد نخواهند بود. زبان بدن می تواند باعث هیجان و جذب موثر مشتریان بالقوه برای کسب و کار باشد.
زمان و پول، هزینه هاییست که باید برای آماده سازی کارکنان خرج کرد. توصیه می شود فعالانه عمل کنید و هدف ها را بدستی تعیین کنید و برایش برنامه ریزی صحیح ارائه نمائید. اگر بازاریابی در کسب و کار بدرستی انجام شود بازدهی سرمایه گذاری نتیجه ی کاملاً مثبتی خواهد داشت. آموزش ها را به کارکنان جدی بگیرید و برای مسیر هدف خود سرمایه گذاری کنید تا نتیجه ی بهتری در پایان کسب کنید.
تهیه و تدوین : نگاه سبز آگرین